Inlägg

Telefonbedömning i primärvården

I ett av mina processhandledningsuppdrag hjälper jag ett landsting…