ACT utbildning

Vill du lära dig mer om Acceptance and Commitent Therapy (ACT)?

Vi erbjuder utbildning och handledning i både ACT och FACT. Läs mer om våra utbildningar här:

Våra ACT utbildningar

Introduktion till ACT – upplevelsebaserad workshop – 1 dag

I denna introducerande workshop kommer du själv att få uppleva hur det är att arbeta med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I workshopen blandas olika upplevelsebaserade övningar med kortare presentationer och rollspel där du både får lära dig och också uppleva hur man kan arbeta med de olika processerna i ACT. Målet är att du genom upplevelsebaserat lärande ska öka din förståelse för hur man kan arbeta med ACT och även lära dig vad som skiljer ACT från andra behandlingsformer som exempelvis KBT.

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om ACT och själv uppleva hur det är att arbeta med ACT. Observera att workshopen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Grundutbildning ACT / FACT – 4 dagar

Detta är en upplevelsebaserade utbildning där du får lära dig grunderna till ACT och även själv pröva många av de upplevelsebaserade övningar som används i en ACT behandling. I utbildningen varvas teoretiska moment och diskussioner med praktiska övningar och rollspel. Målet är att du efter avslutad utbildning ska ha prövat på metoden och vara redo att på egen hand utforska hur du kan använda dig av ACT tillsammans med dina patienter.

Utbildningen innehåller även en dag där du kommer få lära dig grunderna till Fokuserad ACT (FACT) som är en vidareutvecklad och fokuserad variant av traditionell Acceptance and Commitment ­ Therapy. Syftet med FACT är att under några få korta samtal bidra till meningsfull förändring i en patients liv med hjälp av ACT-principer.

ACT utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom vårdyrken med samtal som arbetsredskap. Grundläggande psykoterapiutbildning är önskvärt. Observera att utbildningen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Fördjupande workshop i ACT – 3 dagar

I denna utbildning kommer du att under tre dagar få öva dina färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Genom praktiska rollspel och direkthandledning kommer du att få öva dig på att tillämpa olika ACT interventioner. I workshopen kommer du även att få öva dig på att göra fallkonceptualisering utifrån ACT. Målsättningen är att du både ska öka dina färdigheter i ACT och din förståelse för hur och när man kan arbeta med olika ACT processer i en behandling.

ACT utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått en grundläggande utbildning i ACT (antingen våran eller någon annans) och nu önskar fördjupa dina kunskaper ytterligare. Observera att utbildningen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Fler sätt att lära sig ACT

Handledning:

Delta i en av våra handledningsgrupper i Stockholm eller Uppsala eller via Skype.

Läs mer om hur vi arbetar med handledning här.

Lyssna:

JoAnne Dahl, Ph.D. har en utmärkt podcast där hon intervjuar framstående forskare och kliniker som arbetar med ACT.

http://webtalkradio.net/internet-talk-radio/act-taking-hurt-to-hope/

Läs:

Ett annat bra sätt att utbilda sig i ACT är att läsa. Här är några av de böcker som vi brukar rekommendera!