Hur bekostar man en vårdcentralspsykolog?

/
Patienter med psykisk ohälsa är en av de största patientgrupperna…