När du inte vet vad du ska göra - återvänd till nuet

/
Som terapeut (och som människa) händer det alltsom oftast att…