Praktisk användning av resultaten från Monte Carlo simuleringen

/
En del av mitt uppdrag att utveckla verksamheten vid Primärvården…